BramkaSMS.pl

Najpopularniejszy serwis SMS w Polsce

sobota, 07 20th

Last update12:06:57 AM

Regulamin Bramka SMS FREE

Regulamin wysyłania SMS poprzez "Bramka SMS FREE"


1. Bramka SMS FREE służy do wysyłania krótkich wiadomości SMS do użytkowników telefonów komórkowych.
2. Ilość wysłanych wiadomości przez użytkownika, ilość wysłanych wiadomości do konkretnego odbiorcy, częstotliwość wysyłania wiadomości SMS może być limitowana w zależności od możliwości technicznych Bramka SMS FREE.
3. Bramka SMS FREE nie gwarantuje dotarcia wiadomości do odbiorcy.
4. Za treść przesłanej wiadomości bierze pełną odpowiedzialność tylko i wyłącznie użytkownik wysyłający wiadomość.
5. Bramka SMS FREE nie wolno wykorzystywać do celów komercyjnych, istnieje bezwzględny zakaz wysyłania informacji reklamowych.
6. Bramka SMS FREE nie udostępnia możliwości odbioru odpowiedzi na wysłaną wiadomość SMS.
7. Każdy użytkownik telefonu może w każdym momencie zablokować możliwość wysyłania wiadomości na swój nr telefonu. Wystarczy wypełnić formularz na stronie Bramka SMS FREE zatytułowany "Zablokuj numer".
8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wykrycia przez system w treści przesyłanej wiadomości jakichkolwiek słów powszechnie uznanych za obraźliwe, przekleństw, słów które mogą być uznane za groźby, itp., Bramka SMS FREE zablokuje przed wysyłką taką wiadomość, a użytkownik wysyłający może zostać zablokowany przed dostępem do Bramka SMS FREE. Dodatkowo zostaną zapisane wszelkie możliwe informacje tj. o użytkowniku, a na wezwanie właściwych służb Bramka SMS FREE udostępni wszelkie możliwe dane pobrane podczas próby wysłania takiej wiadomości.
9. Z Bramka SMS FREE mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, niepełnoletnie - tylko za zgodą rodziców, lub prawnych opiekunów.
10. Wysyłając wiadomość poprzez Bramka SMS FREE użytkownik oświadcza że zapoznał się z treścią regulaminu i podczas wysyłania wiadomości będzie się do niego bezwzględnie stosował.

Udostepnij na Fejsie

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież