BramkaSMS.pl

Najpopularniejszy serwis SMS w Polsce

sobota, 08 24th

Last update12:06:57 AM

Regulamin

Regulamin Serwisu "bramkasms.pl"

Niniejszy dokument normuje zasady i warunki rejestracji użytkowników w serwisie bramkasms.pl, zwanym dalej „Serwisem”  poprzez sieć Internet.Warunkiem korzystania ze świadczonych usług jest akceptacja poniższego regulaminu, który stanowi jedyny dokument regulujący kwestie ich dostępności i reklamacji związanych z ich świadczeniem.

Administratorem strony bramkasms.pl jest firma:

OBSŁUGA MEDIALNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku pod adresem: 38-500 SANOK, ul. Grzegorza 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000433465, NIP: 6871956897, REGON: 180887377 (zwanej dalej: OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o. lub zamiennie Administratorem).
Kapitał zakładowy: 5000zł

Administrator - osoba zajmująca się prowadzeniem serwisu bramkasms.pl a w tym webdesignem, weryfikacją treści, kasowaniem kont użytkowników itd., itp. .

I. Informacje ogólne - rejestracja użytkowników

Odwiedzającym serwisu może być każda osoba w pełni władz umysłowych która posiada dostęp do sieci Internet zwana dalej Użytkownikiem.

Aby korzystać z wszystkich zasobów serwisu, Użytkownik musi założyć osobiste konto, zwane dalej Kontem. W tym celu powinien zapoznać się z regulaminem, a następnie prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami wypełnić formularze rejestracyjne.

 Wysyłając formularze Użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez firmę obsługa-medialna.pl - właściciela serwisu bramkasms.pl w celach prezentacji danych w sieci Internet, oraz celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).

 Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzach rejestracyjnych, Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. Użytkownik może na bieżąco dokonywać ich aktualizacji bądź zmiany przy pomocy menu "admina konta". Ponadto w każdej chwili Użytkownik może skasować swoje konto i wszystkie swoje dane.

 Użytkownik rejestrując konto wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości pocztą elektroniczną o charakterze informacyjno-reklamowym w dowolnej ich ilości, tyczących działania firmy obsługa-medialna.pl  na adres email podany podczas rejestracji tego konta.

 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

 II. Zasady współpracy

 Administrator serwisu bramkasms.pl  dołoży wszelkich starań, by zapewnić prawidłowe działanie Serwisu i chronić dane znajdujące się w bazach danych serwisu bramkasms.pl.

 W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta lub Serwisu. Administrator serwisu bramkasms.pl  ma prawo sprawdzić techniczne aspekty funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze zmiany treści wpisu niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.

 Administrator serwisu bramkasms.pl nie ponosi odpowiedzialności za: skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych np.: konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu prowadzone przez firmę hostingową z której usług korzysta Administrator serwisu bramkasms.pl utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora serwisu.

 Administrator serwisu bramkasms.pl  nie będzie udostępniać danych identyfikacyjnych osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa, ale zastrzega sobie prawo do wykorzystywania ich w celach reklamowych własnej firmy.

 Konta Użytkowników mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych wyłącznie przez właściciela serwisu bramkasms.pl, oraz w jego imieniu a w szczególności do: przesyłania reklam oraz innych treści o charakterze informacyjnym, reklamowym, promocyjnym, wysyłania emaili z potwierdzeniem rejestracji oraz emaila informacyjno-reklamowego.

 Administrator serwisu  bramkasms.pl  zastrzega sobie prawo do: wprowadzania zmian w obrębie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach serwisu.

Za wszystkie wpisy na forum oraz komentarze do artykułów odpowiadają ich autorzy, a Administrator w razie wezwania przez odpowiednie służby udzieli wszelkich danych o ruchu użytkownika, które będzie posiadał w tzw. logach serwera.

Ani w komentarzach ani na forum, użytkownikom nie wolno prowadzić reklamy w jakikolwiek sposób. Wszelkie odnośniki do innych stron/materiałów będą kasowane przez Administratora.

Polityka prywatności. Do prawidłowego działania strony bramkasms.pl są wykorzystywane są pliki cookie, które będą zapisywane na komputerze użytkownika. Inne firmy mogą umieszczać pliki cookie i odczytywać je w przeglądarkach użytkowników albo wykorzystywać obrazy jednopikselowe (web beacon) do gromadzenia informacji w wyniku wyświetlania reklam w witrynie.

Wszelkie uwagi dotyczące działania serwisu oraz inne związane z serwisem bramkasms.pl należy kierować na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do Administratora serwisu bramkasms.pl

 Portal bramkasms.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy mogące powstać po kontakcie z osobą do której odpowiadasz, z którą nawiązałeś(aś) kontakt za pośrednictwem portalu bramkasms.pl. Robisz to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność !

 Używając strony akceptujesz ten regulamin

 

Regulamin wysyłania SMS poprzez "Bramka SMS FREE":


1. Bramka SMS FREE służy do wysyłania krótkich wiadomości SMS do użytkowników telefonów komórkowych.
2. Ilość wysłanych wiadomości przez użytkownika, ilość wysłanych wiadomości do konkretnego odbiorcy, częstotliwość wysyłania wiadomości SMS może być limitowana w zależności od możliwości technicznych Bramka SMS FREE.
3. Bramka SMS FREE nie gwarantuje dotarcia wiadomości do odbiorcy.
4. Za treść przesłanej wiadomości bierze pełną odpowiedzialność tylko i wyłącznie użytkownik wysyłający wiadomość.
5. Bramka SMS FREE nie wolno wykorzystywać do celów komercyjnych, istnieje bezwzględny zakaz wysyłania informacji reklamowych.
6. Bramka SMS FREE nie udostępnia możliwości odbioru odpowiedzi na wysłaną wiadomość SMS.
7. Każdy użytkownik telefonu może w każdym momencie zablokować możliwość wysyłania wiadomości na swój nr telefonu. Wystarczy wypełnić formularz na stronie Bramka SMS FREE zatytułowany "Zablokuj numer".
8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wykrycia przez system w treści przesyłanej wiadomości jakichkolwiek słów powszechnie uznanych za obraźliwe, przekleństw, słów które mogą być uznane za groźby, itp., Bramka SMS FREE zablokuje przed wysyłką taką wiadomość, a użytkownik wysyłający może zostać zablokowany przed dostępem do Bramka SMS FREE. Dodatkowo zostaną zapisane wszelkie możliwe informacje tj. o użytkowniku, a na wezwanie właściwych służb Bramka SMS FREE udostępni wszelkie możliwe dane pobrane podczas próby wysłania takiej wiadomości.
9. Z Bramka SMS FREE mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, niepełnoletnie - tylko za zgodą rodziców, lub prawnych opiekunów.
10. Wysyłając wiadomość poprzez Bramka SMS FREE użytkownik oświadcza że zapoznał się z treścią regulaminu i podczas wysyłania wiadomości będzie się do niego bezwzględnie stosował.

Udostepnij na Fejsie

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież